Wyniki badań potwierdzają skuteczność ujemnego ciśnienia w przyspieszaniu gojenia ran. Niestety ciągle brakuje danych na przydatność tej metody u pacjentów po operacjach rekonstrukcyjnych głowy i szyi. Na łamach JAMA Facial Plastic Surgery ukazało się podsumowanie serii przypadków klinicznych mające na celu ocenę wskazań, bezpieczeństwa i skuteczności opatrunków próżniowych w leczeniu ran pooperacyjnych głowy i szyi. W raporcie opisano 115 pacjentów, w których tego typu opatrunki zastosowano w okresie od kwietnia 2005 do grudnia 2011. W badanej grupie opatrunki próżniowe stosowano głównie u chorych z ranami szyi (94/115 chorych [81,7 proc.]). Zakładano je też u pacjentów po zabiegach w obrębie głowy i szyi (14/115 [12,2 proc.]) oraz w miejscach, z których pobierano przeszczepy skórne (7...