Przezskórna wymiana zastawki aortalnej (TAVR) jest skuteczną opcją leczenia dla pacjentów z grupy wysokiego ryzyka, cierpiących z powodu objawów ciężkiej stenozy aortalnej. Jest to metoda różniąca się od techniki operacyjnej – właściwe umieszczenie zastawki przy pomocy cewnika wymaga albo systemu rozszerzalnego przy pomocy balonu, albo samorozprężalnego. Randomizowane porównanie tych 2 układów nie zostało dotychczas wykonane. W badaniu, którego wyniki opublikowano na łamach czasopisma JAMA Network celem było określenie, czy zastosowanie rozszerzalnego balonu jest związane z większą skutecznością operacji, niż użycie urządzenia samorozszerzalnego. Badanie było prowadzone na grupie pacjentów wysokiego ryzyka, z ciężką stenozą aortalną i jednocześnie o anatomii odpowiedniej dla właś...