Od 1-go maja 2014 roku wchodzi w życie nowe obwieszczenie Ministra Zdrowia dotyczące refundacji leków. Prezentujemy najważniejsze zmiany. Na wykazie pojawi się 117 nowych produktów, m.in.: lek zawierający indakaterol refundowany we wskazaniu przewlekła obturacyjna choroba płuc – leczenie podtrzymujące u pacjentów powyżej 18. roku życia; lek zawierający lakozamid refundowany we wskazaniu terapia dodana u chorych powyżej 16. roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej; lek złożony zawierający dwie substancje o działaniu przeciwbólowym tramadol i paracetamol. Lek będzie refundowany we wskazaniu nowotwory złośliwe (poziom odpłatności – bezpłatnie) oraz w objawowym leczeniu bólu o umiarkowanym i ...