Martwicze zakażenia tkanek miękkich (NSTI) cechują się wysoką śmiertelnością pomimo agresywnie wprowadzanych metod oczyszczania chirurgicznego i antybiotykoterapii. AB103 jest mimetycznym peptydem receptora limfocytów T CD28. W badaniu, którego wyniki streszczono poniżej postawiono hipotezę, że AB103 ogranicza reakcje zapalne, będące odpowiedzią na toksyny bakteryjne i zmniejsza częstość występowania niewydolności narządów. Celem badania, którego wyniki ukazały się na łamach czasopisma JAMA Surgery było ustalenie poziomu bezpieczeństwa stosowania potencjalnie nowego leku AB103 u pacjentów z NSTI i ocena potencjalnych skutków działania leku. To prospektywne, randomizowane, kontrolowane placebo i podwójnie zaślepione badanie przeprowadzono w 6 akademickich ośrodkach medycznych w Stanach Z...