Obowiązujące wytyczne zalecają, aby pacjentom po zabiegu endoskopowym (skutecznym lub nieskutecznym) przeprowadzonym z powodu krwawienia z wrzodu górnego odcinka przewodu pokarmowego podać dożylnie we wlewie inhibitor pompy protonowej (IPP) w dawce 8 mg/h. Wyniki badania przedstawionego w trakcie Digestive Disease Week 2014 odbywającego się w Chicago w USA wskazują, że schemat ten można z powodzeniem zastąpić IPP podawanym doustnie. Badacze z Yale University School of Medicine porównali skuteczność obowiązującego schematu dawkowania (bolus IPP 80 mg, a następnie ciągły wlew leku 8 mg/h) ze schematem polegającym na podawaniu pojedynczych dawek leku (doustnych lub dożylnych). W tym celu dokonali przeglądu 13 badań obejmujących 1691 pacjentów wysokiego ryzyka po skutecznym zaopatrzeniu end...