Przez lata jedynym uznanym leczeniem ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego u dzieci była operacja. W poniższej publikacji sprawdzono czy leczenie nieoperacyjne niepowikłanego ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego u dzieci może być skuteczne i bezpieczne. Autorzy pracy opublikowanej na łamach Journal of the American College of Surgeons przeprowadzili prospektywne badanie kliniczne bez randomizacji u dzieci z niepowikłanym ostrym zapaleniem wyrostka robaczkowego. Porównano leczenie operacyjne z nieoperacyjnym. Pierwszorzędowym punktem końcowym była 30-dniowa skuteczność leczenia w grupie nieoperacyjnej. Drugorzędowe punkty objęły: liczbę dni niesprawności, dni opuszczonych zajęć w szkole, czas hospitalizacji i jakość życia. W ciągu roku włączono do badania 77 dzieci. 30 leczono nieop...