Pacjenci w stanie krytycznym wymagają profilaktyki przeciwzakrzepowej, gdyż mają podwyższone ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Zakrzepica żył głębokich zwykle dotyczy kończyn dolnych, choć może obejmować także głowę, szyję, klatkę piersiową czy górne kończyny. Czynniki ryzyka wystąpienia zakrzepicy żył głębokich o lokalizacji innej niż kończyny dolne (nonleg deep venous thromboses, NLDVT) nie zostały do tej pory dobrze poznane. W artykule opublikowanym na łamach JAMA Internal Medicine opisano częstość występowania, lokalizację, czynniki ryzyka, postępowanie i skutki NLDVT u pacjentów krytycznie chorych. Prezentowane badanie kohortowe zagnieżdżone przeprowadzono w ośrodkach intensywnej terapii o trzecim stopniu referencyjności. Zakwalifikowano łącznie 3746 pacjentó...