Częstość występowania wewnątrzwątrobowego raka dróg żółciowych (intrahepatic cholangiocarcinoma, ICC) rośnie, a pomimo postępu w medycynie rokowanie w tym nowotworze pozostaje złe. Jak do tej pory nie udało się też osiągnąć konsensusu jeśli chodzi o optymalną metodę leczenia. Na łamach JAMA Surgery opublikowano wyniki przeglądu systematycznego i metaanalizy, w których podsumowano najnowsze doniesienia dotyczące leczenia i rokowania pacjentów z rozpoznanym ICC. Autorzy dokonali przeglądu bazy PubMed pod kątem publikacji oceniających czynniki predykcyjne przeżycia i nawrotu choroby u pacjentów z ICC poddawanych operacji radykalnej. Do analizy włączono 57 badań (4756 pacjentów). Mediana wieku badanych mieściła się w przedziale 49-67 lat, a 57 proc. pacjentów stanowili mężczyźni. U większ...