W porównaniu z otwartą resekcją zastosowanie metody laparoskopowej, w wypadku raka odbytnicy, jest związane z poprawą wyników krótkoterminowych. Istnieje natomiast niewiele dowodów na możliwość uzyskania podobnych wyników w perspektywie długoterminowej. Celem przedstawionego badania było porównanie przeżywalności przy zastosowaniu chirurgii laparoskopowej lub metody otwartej, u chorych na raka odbytnicy lub końcowego odcinka jelita grubego. Badanie to, którego wyniki ukazały się na łamach czasopisma The Lancet Oncology było próbą otwartą, randomizowaną, z grupa kontrolną i zostało wykonane w okresie od kwietnia 2006 do sierpnia 2009 roku w trzech ośrodkach w Korei. Pacjenci, w wieku 18-80 lat z rakiem odbytnicy lub końcowego odcinka jelita grubego, w stadium cT3N0 – 2M0, którzy ot...