Rocznie w Stanach Zjednoczonych przeprowadza się ponad 350 000 operacji naprawczych przepuklin, z czego 75% stanowią pierwotne przepukliny brzuszne (np. przepukliny pępkowe lub przepukliny w nadbrzuszu). Mimo wielkości problemu, nie ma wystarczających dowodów na poparcie użycia szwów lub siatek w naprawie pierwotnych przepuklin brzusznych. Celem badania, którego wyniki ukazały się na łamach czasopisma JAMA Surgery było porównanie stosowania szwów lub siatek naprawczych w trzech kategoriach: nawrotu przepukliny, zakażenia miejsca operowanego i powstawania surowiczaków. Źródło danych, pochodzących z kontrolowanych badań klinicznych z randomizacją, badań kliniczno-kontrolnych oraz badań kohortowych stanowiły bazy OVID, PubMed oraz listy referencyjne od dnia 1 stycznia 1980 roku do 01 czerw...