W poprzednich badaniach obejmujących małą liczbę pacjentów wykazano, że wyniki leczenia po operacji mogą zostać poprawione stosując monitorowanie rzutu serca w trakcie zabiegu w celu optymalizacji podawania płynów dożylnie i leków inotropowych. W prezentowanym badaniu OPTIMISE opublikowanym na łamach JAMA oceniono skuteczność algorytmu podawania płynów okołooperacyjnie opartego na pomiarach rzutu serca. Było to wieloośrodkowe, zaślepione badanie z randomizacją. Zakwalifikowano do niego 734 pacjentów wysokiego ryzyka w wieku ≥50 lat poddawanych dużej operacji przewodu pokarmowego w 17 ośrodkach w Wielkiej Brytanii. Pacjentów randomizowano do podawania płynów dożylnie i dopeksaminy (leku inotropowego) zależnie od rzutu serca w trakcie operacji i 6 godzin po niej (n=368) lub klasycznej op...