Rola dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego podczas wentylacji mechanicznej u pacjentów znieczulonych ogólnie do operacji nie jest wystarczająco dobrze zbadana. Ciśnienia powyżej 0 cm H2O mogą zapobiegać powikłaniom pooperacyjnym ze strony układu oddechowego, ale mogą też powodować niestabilność krążeniową i uszkodzenie płuc na skutek nadmiernego rozprężenia struktur oddechowych. Autorzy pracy z The Lancet postanowili sprawdzić czy wysokie dodatnie ciśnienia końcowo-wydechowe i manewry rekrutacyjne zmniejszają ryzyko wystąpienia powikłań płucnych po operacji u pacjentów wysokiego ryzyka wentylowanych mechanicznie niskimi objętościami  oddechowymi podczas znieczulenia ogólnego do operacji brzusznej  wykonywaną metodą klasyczną. Do tego badania z randomizacją i próbą kontrolną włączono...