Sprawdzenie położenia sondy nosowo-żołądkowej i PEG jest niezwykle przydatną opcją z uwagi na możliwość wystąpienia ciężkich powikłań po niewłaściwej implantacji tego sprzętu. Na rynku pojawiły się trzy urządzenia, które w znaczący sposób ułatwiają lekarzom weryfikację i jednocześnie zwiększają bezpieczeństwo wyżej wymienionych metod diagnostyczno-terapeutycznych. RightBio Metrics, firma z Scottsdale (Arizona, USA) otrzymała atesty FDA i CE Mark dla trzech nowowprowadzonych produktów służących do bezpiecznego umieszczania rurek nosowo-żołądkowych i pomiaru pH w żołądku. Należą do nich kolejno:RightSpot pH Indicator, RightSpot Infant pH Indicator i RightLevel pH Detector. Wszystkie trzy zostały zaprojektowane do zwiększenia bezpieczeństwa, poprawy precyzji odczytu i polepszenia komfortu ...