Terapia nekrotyzującego zakażenia tkanek miękkich (necrotizing soft-tissue infections, NSTI) wciąż stanowi istotny problem w praktyce klinicznej. Mimo stosowania intensywnej antybiotykoterapii śmiertelność i chorobowość związana z NSTI pozostaje na wysokim poziomie. AB103 jest białkiem, które naśladuje jeden z receptorów limfocyta T, CD28, który bierze udział przede wszystkim w kostymulacji obecnej podczas prezentacji antygenu. Badacze wysnuli hipotezę, że jego podawanie może ograniczyć odpowiedź zapalną ludzkiego organizmu na toksyny bakteryjne i zmniejszyć ilość powikłań narządowych. W publikacji z JAMA Surgery oceniono bezpieczeństwo AB103 u pacjentów z NSTI. Do tego prospektywnego, podwójnie zaślepionego badania z randomizacją i placebo jako próbą kontrolną włączono dorosłych chor...