W ciągu ostatnich lat zaobserwowano wzrosty występowania złośliwego międzybłoniaka opłucnej. Niestety możliwości terapii tego nowotworu są ograniczone. W poprzednich badaniach bez randomizacji zaobserwowano korzyści z zastosowania torakoskopowej częściowej pleurektomii (video-assisted thoracoscopic partial pleurectomy, VAT-PP), która może poprawiać przeżycie i objawy pacjentów z międzybłoniakiem. W prezentowanej pracy przeanalizowano skuteczność i koszty związane z tą metodą. Wyniki pracy opublikowano na łamach The Lancet. Do tego badania z randomizacją włączono dorosłych pacjentów z potwierdzonym lub podejrzewanym międzybłoniakiem z wysiękiem w jamie opłucnej w 12 szpitalach w Wielkiej Brytanii. Chorych tych randomizowano w stosunku 1:1 do VAT-PP lub podawania talku w celu obliteracji....