Złamanie szyjki kości udowej to jedno z najczęstszych złamań występujących u osób dorosłych i w wieku podeszłym. W Stanach Zjednoczonych rocznie dochodzi do ponad 300 000 złamań tego typu. Uraz ten zazwyczaj zaopatrywany jest operacyjnie – wykonywana jest endoprotezoplastyka stawu biodrowego. Na skuteczność zabiegu oraz pooperacyjne rokowanie pacjenta wpływ mają nie tylko czynniki przedoperacyjne i doświadczenie lekarza ortopedy, ale też jakość i typ znieczulenia. W ostatnim czasie coraz większą popularność wśród anestezjologów i lekarzy zabiegowców zyskuje znieczulenie regionalne. Badania wykazały, że w porównaniu do anestezji ogólnej prowadzi do skrócenia czasu rekonwalescencji i pobytu w szpitalu, zmniejsza koszty hospitalizacji oraz poprawia rokowanie pacjenta. Czy jest tak też w pr...