W Polsce dopuszcza się wykonanie legalnej aborcji w trzech przypadkach. Klauzula sumienia otwiera lekarzom furtkę do odmówienia wykonania świadczenia, jeśli uznają, że jest ono niezgodne z ich światopoglądem. Prof. Bogdan Chazan, odwołany dyrektor szpitala im. Świętej Rodziny w Warszawie, wykorzystał ten zapis, jednak nie wskazał pacjentce innego miejsca, gdzie mogłaby ciążę usunąć (zgodnie z art. 39 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty powinien to zrobić). W rezultacie kobieta urodziła dziecko z poważnymi, nieodwracalnymi wadami. Zdarzenie wywołało głośny spór medialny, w który zaangażowały się instytucje państwowe oraz inni specjaliści, w tym znany ginekolog prof. Romuald Dębski. W jednym z programów telewizyjnych opisał on wygląd płodu z poważnymi wadami rozwojowymi. Przyniós...