Zwężenie kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym jest ważną przyczyną bólu i niepełnosprawności starszych osób. Iniekcje z glikokortykosteroidów są szeroko stosowane w leczeniu objawowym tego schorzenia. Co ciekawe, brakuje twardych dowodów wskazujących na zasadność takiej terapii. W publikacji z New England Journal of Medicine oceniono skuteczność i bezpieczeństwo zastrzyków z glikokortykosteroidów u 400 pacjentów z ze stenozą kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym i umiarkowanymi do ciężkich objawami bolesności i niepełnosprawności kończyn dolnych. Chorych randomizowano w sposób podwójnie zaślepiony do otrzymywania zewnątrzoponowo iniekcji z glikokortykosteroidów z lidokainą lub z samej lidokainy. Pierwszorzędowym punktem końcowym była ocena bólu wg kwestionariusza RMDQ (Roland-Morris D...