W prezentowanej publikacji przeanalizowano czynniki ryzyka wczesnego zgonu po operacji wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego. Określono trendy śmiertelności 45-dniowej po zabiegu alloplastyki stawu kolanowego w Anglii i Walii. Celem pracy było sprawdzenie czy obserwowane zmiany dotyczące śmiertelności można wytłumaczyć poprawą modyfikowalnych czynników okołozabiegowych. Do analizy włączono dane pacjentów operowanych z powodu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego między kwietniem 2003 roku a grudniem 2011 roku. Informacje pobrano z National Joint Registry for England and Wales. Dane o śmiertelności pochodziły z narodowej bazy zgonów i statystyk szpitalnych. Za pomocą analizy Kaplana-Meiera i analizy Coxa określono śmiertelność 45-dniową i czynniki na nią wpływające. W trakcie 9 l...