Ogromna większość (90 proc.) przypadków kamiczego zapalenia pęcherzyka żółciowego to zapalenia o niewielkim lub umiarkowanym stopniu nasilenia. Przedoperacyjna i śródoperacyjna profilaktyka antybiotykowa ma udowodnioną skuteczność w zapobieganiu pooperacyjnym infekcjom u pacjentów poddawanych cholcystektomii z powodu zapalenia pęcherzyka. Dane na temat skuteczności pooperacyjnego podawania antybiotyku są jednak sprzeczne. Na łamach JAMA opublikowano wyniki badania, w którym oceniano skuteczność pooperacyjnego podawania amoksycyliny z kwasem klawulanowym w zapobieganiu zakażeniom u pacjentów poddawanych cholecystektomii. Do badania zakwalifikowano 414 pacjentów leczonych w 17 szpitalach. Kryterium włączenia była przedoperacyjna (2g 3x/d) i śródoperacyjna (jednorazowa dawka 2g) profilakty...