Kamica moczowa jest chorobą powszechną – szacuje się że u 1 na 10 mieszkańców Europy w pewnym momencie życia w drogach moczowych utworzy się kamień. Najczęściej dotyczy ona mężczyzn w wieku 30-50 lat. Coraz częściej rozpoznaje się ją jednak u kobiet, co najprawdopodobniej wynika ze zmian stylu życia i diety. Litotrypsja zewnątrzustrojową falą uderzeniową (shock wave lithotripsy, SWL) i ureteroskopia (URS) to metody najczęściej wykorzystywane w leczeniu kamicy nerkowej. Dane dotyczące skuteczności SWL zbierane się już przez ponad 20 lat. Te pochodzące z ostatniego okresu donoszą jednak o zmniejszonej skuteczności zabiegu, w przeciwieństwie do URS, które zyskuje na popularności. W świetle tych doniesień pojawiły się wątpliwości co do porównywalnej efektywności obu sposobów leczenia. Na ła...