Do czynników ryzyka mogących przyczyniać się do powstawania tętniaków aorty brzusznej (TAB) należą m.in. czynniki genetyczne (u potomków osób chorych osób chorych ryzyko wzrasta 11-krotnie), miażdżyca i zapalenie aorty. Do powiększania się TAB oraz jego pęknięcia mogą przyczyniać się dodatkowo wiek pacjenta, nikotynizm, POChP czy nadciśnienie tętnicze. Większym ryzykiem TAB cechują się mężczyźni. Na łamach British Journal of Surgery opublikowano wyniki badania, w którym oceniano jak na zależność płeć-TAB wpływa nikotynizm. W badaniu wykorzystano dane z rejestrów Swedish Mammography Cohort i Cohort of Swedish Men zbierane w latach 1998-2011. Kohorty obserwowanych pacjentów liczyły 35 550 kobiet i 42 596 mężczyzn w wieku 46-84 lat. W czasie okresu obserwacyjnego TAB zdiagnozowano u 199 ko...