Regularne przyjmowanie paracetamolu jest zalecanym leczeniem przeciwbólowym pierwszego rzutu w bólu odcinka lędźwiowego pleców. Brak jednak dowodów wysokiej jakości na poparcie tych zaleceń. Celem autorów przedstawionego poniżej badania była ocena skuteczności paracetamolu przyjmowanego regularnie lub doraźnie w zakresie skrócenia czasu do ustąpienia bólu, w porównaniu z placebo, u pacjentów z bólem odcinka lędźwiowego pleców. Wyniki tego wieloośrodkowego, podwójnie zaślepionego badania z randomizacją ukazały się na łamach czasopisma The Lancet. Badanie to prowadzono w 235 ośrodkach podstawowej opieki zdrowotnej w Sydney od 11 listopada 2009 do 05 marca 2013. Pacjentów przydzielono do grupy, w której przyjmowali przez  4 tygodnie regularne dawki paracetamolu (trzy razy dziennie, dawka r...