Wciąż nie jest wystarczająco dobrze poznane najlepsze postępowanie u pacjentów, którzy mają umiarkowane ryzyko obecności kamienia w przewodzie żółciowym wspólnym (w tym u osób z podwyższonym stężeniem enzymów wątrobowych, bilirubiną W prezentowanym badaniu opublikowanym na łamach JAMA autorzy porównali wykonywanie samej cholecystektomii z przeprowadzeniem najpierw endoskopowej oceny przewodu żółciowego wspólnego i cholecystektomii u pacjentów, którzy mieli umiarkowane ryzyko obecności kamienia w przewodzie żółciowym wspólnym. Oceniono długość hospitalizacji w obu grupach, koszty i chorobowość. Do tego badania z randomizacją włączono 100 dorosłych pacjentów, którzy zgłosili się do szpitala w Genewie z objawami ostrej kamicy żółciowej. Chorych obserwowano przez pół roku. Pacjentów rando...