Pomiar stężenia albumin w losowo pobranej próbce moczu, bez równoczesnego pomiaru kreatyniny w moczu jest mniej kosztowny niż pomiar stosunku albumin do kreatyniny. Mimo to porównanie ich wydajności diagnostycznej w zakresie wykrywania mikroalbuminurii u chorych z cukrzycą nie było przedmiotem metaanaliz. Celem pracy, której wyniki opublikowano na łamach czasopisma JAMA Internal Medicine było porównanie skuteczności diagnostycznej pomiaru stężenia albumin w moczu i pomiaru stosunku stężenia albumin do kreatyniny w losowo pobranych próbkach moczu u pacjentów z cukrzycą. Analizę oparto na danych literaturowych, które zostały opublikowane na łamach portali: PubMed, MEDLINE i Scopus w terminie do 31 lipca 2012 roku. W opracowaniu uwzględniano badania kliniczne oceniające stężenie albumin...