Wczesne wykrycie choroby nowotworowej jest kluczem do szybkiego wdrożenia leczenia onkologicznego. Obecne testy wykrywające raka są specyficzne dla wybranych komórek – uniwersalny test, który wskazywałby na obecność jakiegokolwiek nowotworu u pacjenta nie istnieje. Szansa na zmianę istniejącego stanu rzeczy pojawiła się po uzyskaniu wstępnych wyników badań nad innowacyjną metodą analizy uszkodzeń DNA. Każdy rodzaj nowotworu to w zasadzie oddzielna choroba, którą charakteryzują odmienne cechy morfologiczne oraz obraz kliniczny. Różny jest także potencjał do dawania przerzutów, przyczyna i możliwości leczenia. Gdy naukowcy zrozumieli ten fakt, jasnym się stało, że poszukiwanie uniwersalnego markeru nowotworów są z góry skazane na porażkę. Czy jednak na pewno? Naukowcy z University o...