Na łamach AJOG opublikowano wyniki badania, w którym oceniano czy operacyjne leczenie nietrzymania moczu (zabieg sposobem Burcha i typu „sling”) przynoszą oszczędności pacjentkom z wysiłkowym nietrzymaniem moczu w okresie 24 miesięcy od operacji. W badaniu wzięło udział 491 kobiet. Badane zgłaszały, jakie koszty finansowe musiały ponosić w związku z nietrzymaniem moczu (wkładki, częstsze pranie bielizny, etc.) przed zabiegiem i po 24 miesiącach od niego. W momencie rozpoczęcia badania średnia wieku pacjentek wyniosła 53 ± SD 10 lat. Liczba epizodów nietrzymania moczu przed operacją wyniosła średnio 23 ± 21 lat. Po 24 miesiącach ich występowanie zmniejszyło się o 86 proc. Średnie tygodniowe obciążenie finansowe związane z nietrzymaniem moczu w momencie rozpoczęcia badania wyniosło 16,60 ...