Inhibitory kalcyneuryny zmniejszają odsetek odrzuconych przeszczepów nerki w okresie krótkoterminowym. Niestety, mogą przyczyniać się do niewydolności tego narządu w dłuższej obserwacji. W poniższej publikacji porównano skuteczność i bezpieczeństwo terapii indukcyjnej za pomocą alemtuzumabu lub bazyliksymabu u biorców nerki. Do badania 3C opublikowanego w The Lancet włączono pacjentów ≥18 roku życia, którym przeszczepiono nerkę w jednym z osiemnastu ośrodków w Wielkiej Brytanii. Zrandomizowano ich do otrzymywania terapii indukcyjnej za pomocą alemtuzumabu (a następnie niskiej dawki takrolimusu i mykofenolanu bez steroidów) lub bazyliksimabu (a następnie standardowej dawki takrolimusu, mykofenolanu i prednizolonu). Follow-up przeprowadzono w szpitalu 1, 3, 6, 9 i 12 miesięcy po przeszcze...