Węgierscy naukowcy przedstawili prototyp urządzenia, które podczas operacji odróżnia zdrowe tkanki od chorych. Pracę nad nową technologią zaczął w 2002 roku węgierski chemik Zoltan Takats z Imperial College London. Ostatecznie technika będzie stosowana w „inteligentnym nożu” (iKnife). Technologia nosi nazwę Rapid Evaporative Ionization Mass Spectrometry (REIMS). Idea łączy ze sobą dwie istniejące technologie: spektometrię mas (technika analityczna zaliczana do metod spektroskopowych, której podstawą jest pomiar stosunku masy do ładunku elektrycznego danego jonu) oraz elektrochirurgię. Zaskakujące jest to, że obie te dziedziny są od siebie bardzo odległe i nikomu wcześniej nie przyszło do głowy, że można je zespoić. Jednak chemik Zoltan Takats zaproponował taką koncepcję, a teraz może si...