Wczesne wykrycie zakażenia u pacjentów z ostrym zapaleniem trzustki (OZT) ma istotny wpływ na sposób leczenie i dalsze rokowanie. Okazuje się, że w diagnostyce nadkażenia przydatne mogą okazać się badania z pola medycyny nuklearnej. Na łamach The Journal of Nuclear Medicine opublikowano wyniki badania, w którym oceniano czy wykonanie badania PET/CT ze znakowanymi 18F-FDG leukocytami własnymi pacjenta jest przydatne w diagnostyce zakażenia zbiorników płynowych powstałych w wyniku OZT. Do badania włączono 41 pacjentów (28 mężczyzn i 13 kobiet) w wieku 21-69 lat (średnia 41 lat ± 11,5 lat) z OZT i radiologicznie potwierdzonymi trzustkowymi lub okołotrzustkowymi zbiornikami płynowymi. Przed badaniem PET/CT z krwi żylnej pacjenta izolowano leukocyty, które następnie znakowano 18F-FDG. Radio...