Przerzuty w węzłach chłonnych są bardzo istotnym czynnikiem prognostycznym u pacjentów chorujących na raka prostaty (prostatę cancer, PC). W raku piersi pacjentkom można oszczędzić rozległej limfadenektomii pachowej jeśli w wykrytym węźle wartowniczym (sentinel lymph node, SLN) nie znajdzie się przerzutów. Czy idea SLN ma też zastosowanie u mężczyzn z PC? Na łamach The Journal of Nuclear Medicine opublikowano wyniki badania prospektywnego, w którym oceniano czy poszukiwanie i resekcja SLN metodą laparoskopową daje podobne rezultaty co poszerzona limfadenektomia miednicza. Grupę badaną stanowili pacjenci z miejscowo zaawansowanym rakiem prostaty, w których planowano terapię z założeniem radykalnym. Lokalizację SLN przeprowadzano przy użyciu metody radioizotopowej. Badanym w dniu przed op...