Udział rezydentów w operacjach jest nieuniknionym sposobem zdobywania praktycznej wiedzy medycznej. W poprzednich badaniach wykazano, że udział lekarzy szkolących się podczas zabiegów chirurgii ogólnej wpływa na wyniki operacji. Czy obecność rezydenta podczas pilnych operacji z zakresu chirurgii ogólnej wpływa na wyniki zabiegu? To pytanie zadał sobie Kasotakis G i wsp. Wyniki pracy opublikowano na łamach Annals of Surgery. Autorzy przeanalizowali bazę danych Surgeons National Surgical Quality Improvement Program i wyselekcjonowali 141 010 pilnych zabiegów chirurgii ogólnej przeprowadzonych w latach 2005-2010. Za pomocą analizy regresji wieloczynnikowej oceniono wpływ obecności rezydenta podczas zabiegu po uwzględnieniu dodatkowych zmiennych. Stworzono model, w którym dopasowano pacjent...