Operacje ortopedyczne należą do zabiegów obarczonych wysokim ryzykiem krwawienia. W badaniu przedstawionym poniżej analizowano skutki stosowania kwasu traneksamowego w celu hamowania powikłań krwotocznych w trakcie operacji ortopedycznych. Celem badania, którego wyniki ukazały się na łamach czasopisma The British Medical Journal było określenie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania kwasu traneksamowego w okresie okołooperacyjnym u chorych poddawanych całkowitej alloplastyce stawu biodrowego lub stawu kolanowego. Badanie prowadzono w 510 amerykańskich szpitalach, a grupa uczestników liczyła 872 416 pacjentów, którzy byli poddani całkowitej alloplastyce stawu biodrowego lub kolanowego. Interwencję stanowiła okołooperacyjne dożylne podanie kwasu traneksamowego w różnych dawkach (bez pod...