Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa jest jednym z ważnych powikłań jakie mogą wystąpić u hospitalizowanych, unieruchomionych pacjentów. W poprzednich mniejszych pracach wykazano, że im dokładniej się jej szuka wykorzystując odpowiednie badania obrazowe, tym więcej się znajduje przypadków tej choroby. W prezentowanej publikacji przeanalizowano ten związek ponownie uwzględniając jednak dokładne dane kliniczne chorych pozwalające na stworzenie rzetelnej analizy wieloczynnikowej. Przedstawiane badanie opublikowano w Annals of Surgery. Przeanalizowano dane z 208 szpitali uwzględniające hospitalizacje z lat 2009-2010. Szpitale podzielono na kwartyle w zależności od wskaźnika stosowania badań obrazowych w diagnostyce żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Następnie skorelowano wskaźniki występowa...