Poszukiwanie materiałów, które mogłyby zespolić uszkodzone błony, tkanki i narządy spędza sen z powiek wielu inżynierom. Taki rodzaj materiałów musi spełnić wiele wymagań, począwszy od braku toksyczności, a skończywszy na bardzo dużej wytrzymałości. Najprostsze rozwiązania zawsze podpowiada natura – amerykańscy naukowcy zsyntetyzowali obiecujący polimer obserwując morskiego wieloszczeta. Przedwczesne pęknięcie błon płodowych stwarza bardzo duże indukcji porodu przed czasem. Czasami błony uszkadzane są podczas wykonywania inwazyjnych zabiegów diagnostycznych w ramach poradnictwa prenatalnego wykrywającego obecność potencjalnych wad rozwojowych. Znalezienie idealnego kleju tkankowego, który mógłby pełnić rolę spoiwa było do tej pory niemożliwe. Taki klej powinna cechować hydrofobowo...