Atonia jelit to inaczej ustanie ruchów perystaltycznych bez uchwytnej przyczyny mechanicznej. Do tego stanu niekiedy dochodzi po zabiegach operacyjnych, co pogarsza rokowanie i utrudnia rekonwalescencję. Właściwa diagnostyka tego zespołu jest żmudna – wymaga regularnego osłuchiwania brzucha pacjenta. Czy istnieje na tyle dokładne urządzenie, by wyręczyć w tym lekarzy? Pooperacyjna atonia jelit jest stosunkowo częstym stanem występującym po operacjach w obrębie jamy brzusznej. Dochodzi do zaniku perystaltyki jelitowej przy braku mechanicznej niedrożności. Schorzenie to jest poważne i utrudnia regenerację pooperacyjną. Podstawą rozpoznania i monitorowania schorzenia jest osłuchiwanie jamy brzusznej, jednakże lekarze zwykle nie mają odpowiedniej ilości czasu by wykonywać tę czynność ...