Stowarzyszenie Resuscitation Outcomes Consortium to sieć 11 centrów i 60 szpitali prowadzących badania nad procedurami i warunkami reanimacji. Dla wielu procedur specjalistyczne ośrodki medycyny ratunkowej osiągają lepsze rezultaty, niż ośrodki niewyspecjalizowane w konkretnych przypadkach urazów. Teza ta pozostaje kontrowersyjna z perspektywy organizacji leczenia urazów. Celem badania, którego wyniki ukazały się na łamach Annals of Surgery było znalezienie zależności między specjalizacją ośrodków leczenia urazów, a wynikami leczenia.   Badanie to było wtórna analizą prospektywnie zebranych danych z badania Resuscitation Outcomes Consortium multicenter out-of-hospital Hypertonic Saline Trial prowadzonego u pacjentów z oceną w skali Glasgow na 8 lub mniej punktów (uraz mózgu) lub z ciśni...