Zespół poimplantacyjny, wikłający wewnątrznaczyniowe zabiegi leczenia tętniaków aorty może opóźniać zdrowienie z powodu uwolnienia mediatorów prozapalnych. Glikokortykosteroidy mogą zmniejszyć pooperacyjne reakcje zapalne i poprawiać wyniki leczenia. Dane te jednak w ograniczonym stopniu dotyczą operacji tętniaków aorty. Celem badania opublikowanego na łamach Annals of Surgery była ocena wpływu podaży dużej dawki glikokortykosteroidu przed operacją na rozwój odpowiedzi zapalnej i rekonwalescencję. Związek ten oceniano w przypadku wewnątrznaczyniowych zabiegów leczenia tętniaków aorty. Omawiane badanie było prowadzone w jednym ośrodku i było próbą randomizowaną i podwójnie zaślepioną. Brało w nim udział 153 pacjentów poddanych planowej operacji endowaskularnej naprawy tętniaka aorty w ok...