Chociaż żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (ŻChZZ) jest ważną przyczyną śmierci pooperacyjnej, wciąż nie ma ustaleń co do optymalnej strategii jej zapobiegania. Celem przeglądu systematycznego badań, opublikowanego na łamach czasopisma British Journal of Surgery było określenie korzyści i ryzyka jakie niesie ze sobą profilaktyka przeciwzakrzepowa, zarówno przy wykorzystaniu antykoagulantów i kompresji, jak i każdego z osobna. W ramach przeglądu analizowano bazy danych MEDLINE, CENTRAL i Embase w celu identyfikacji kwalifikujących się do dalszej analizy randomizowanych badań. Uwzględnianymi punktami końcowymi były: zkrzepica żył głębokich, zatorowość płucna, krwawienie, uszkodzenie kończyn i zgon. Do włączenia do analizy kwalifikowało się dwadzieścia pięć badań. Dodanie kompresji do antyk...