Kości czaszki charakteryzują się niezwykle skomplikowaną oraz jednocześnie delikatną budową. Wszelkie poważne urazy naruszające strukturę kostną w obrębie głowy stanowią bardzo poważne obciążenie dla pacjenta, niejednokrotnie pozostawiające trwałe zmiany. Współcześnie stosowane implanty są niedoskonałe oraz niedopasowane do indywidualnych cech anatomicznych pacjenta. Czy druk 3D ma szansę zmienić tę sytuację? Jednym z celów inżynierii biomedycznej jest umożliwienie przywracania funkcjonowania niektórym narządom, poprzez ich wymianę lub wypełnienie brakującej tkanki. Uszkodzenia kości i tkanek miękkich głowy są bardzo poważnymi obrażeniami, których leczenie jest prawdziwym wyzwaniem, a dostępne materiały nie pozwalają na osiągnięcie zadowalających efektów. Pojawiła się jednak nowoczesna ...