Nieszczelność zespolenia jest częstym i zagrażającym życiu powikłaniem w chirurgii jelita grubego. Wczesne rozpoznanie nieszczelności złącza jest kluczem do zmniejszenia śmiertelności. Kliniczne i radiologiczne objawy nieszczelności zespolenia są często niespecyficzne, dlatego istnieje pilna potrzeba opracowania precyzyjnych biomarkerów. Do badania, którego wyniki opublikowano na łamach czasopisma Journal of the American College of Surgeons zakwalifikowano 84 pacjentów poddawanych planowemu zabiegowi w obrębie jelita grubego z pierwotnym zespoleniem. Próbki osocza pobierano przed zabiegiem i w dzień po zabiegu. Mierzono stężenie następujących markerów zapalnych: białka C-reaktywnego (CRP), kalprotektyny, IL-6 oraz stężenie markerów będących wskaźnikami uszkodzenia jelita:  jelitowego bi...