Jak do tej pory brakuje metod specyficznego leczenie przewlekłego zapalenia trzustki (PZT). Spektrum terapii obejmuje zarówno odpowiednią dietę (unikanie alkoholu, obniżenie zawartości tłuszczów w diecie) jak i usunięcie trzustki, postępowanie zalecane u osób przewlekłym, wyniszczającym bólem opornym na leczenie zachowawcze. Całkowita pankreatektomia w połączeniu z autoprzeszczepieniem wysp trzustkowych (total pancreatectomy and islet cell autotransplantation, TPIAT) jest metodą coraz częściej stosowaną w grupie ww. pacjentów. Wyniki badań wskazują na krótkoterminową skuteczność tej metody. Brakuje jednak danych odległych. Na łamach Annals of Surgery opublikowano wyniki badania obserwacyjnego zajmującego się właśnie tym problemem. Kwalifikowano do niego pacjentów po TPIAT, u których po...