Żywienie pacjenta po operacji zazwyczaj zaczyna się od pokarmów płynnych. Podejście to jest podyktowane obawą, że zbyt duża podaż pokarmów stałych może prowadzić do wystąpienia nudności i wymiotów oraz zwiększać ilość powikłań. Wyniki najnowszych badań wskazują jednak, że może to być błędna hipoteza. Na łamach Annals of Surgery opublikowano wyniki pracy, w której porównano dwa rodzaje żywienia u pacjentów po operacji jelita grubego – dietę płynną (clear fluid, CF) i ubogobłonnikową (low-residue diet, LRD). Pacjentów poddawanych elektywnej operacji jelita grubego (n = 111) poddano randomizacji – 57 pacjentów podawano dietę CF, a 54 LRD. Żywienie rozpoczynano w pierwszym dniu po operacji. Pierwszorzędowym punktem końcowym było wystąpienie wymiotów w drugim dniu po operacji, punktami drugo...