Minister zdrowia przyznał nowe miejsca rezydenckie dla lekarzy i lekarzy dentystów z całej Polski. Tym razem rozdaniu towarzyszy zmiana w przepisach kształcenia specjalizacyjnego lekarzy. Resort zdrowia w sumie wyznaczył w całym kraju 2500 miejsc specjalizacyjnych finansowanych w pełni z budżetu państwa. W jesiennym rozdaniu pojawiło się kilka nowych propozycji. Po raz pierwszy utworzono miejsca w geriatrii – na to stanowisko mają szansę 83 osoby w całej Polsce. Ponadto oferta obejmuje także szkolenia w dziedzinach, które dotąd były dziedzinami szczegółowymi, np. alergologia, chirurgia naczyniowa, immunologia kliniczna czy reumatologia. Co więcej, po raz pierwszy rezydenci rozpoczną szkolenia w nowych dziedzinach pediatrycznych, tj.: choroby płuc dzieci; endokrynologia i diabetolo...