Kamica nerkowa jest jedną najczęstszych przyczyn zgłaszania się pacjentów do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. Podstawową metodą radiologiczną potwierdzania rozpoznania jest USG jamy brzusznej. Czy tomografia komputerowa (TK) jest w taki przypadku rozsądną alternatywą? Na łamach New England Journal of Medicine ukazały się wyniki wieloośrodkowego badania mającego na celu porównanie skuteczności oraz bezpieczeństwa USG oraz TK w rozpoznawaniu kamicy nerkowej. Do badania włączono 2759 chorych w wieku od 18 do 76 lat, któzy zgłosili się z powodu objawów kamicy nerkowej do izby przyjęć (emergency department). Badanych przydzielono losowo do jednej z 3 grup, w których poddawani byli odpowiednio: USG wykonywanemu przez lekarza izby przyjęć (emergency physician; n=908), USG wykonywanemu przez...