Szacuje się, że stopa cukrzycowa jest powikłaniem występującym u ok. 6-10 proc. chorujących na cukrzycę. Owrzodzenie najczęściej pojawia się na grzbietowej lub podeszwowej powierzchni stopy. Na łamach Diabetes Care ukazały się wyniki badania, w którym oceniano czy kolonizacja bakteryjna owrzodzenia cukrzycowego wpływa na rokowanie pacjenta ze stopą cukrzycową bez objawów zakażenia. W momencie rozpoczęcia badania pobierano wymaz z rany i oceniano obecność bakterii (microbial load) oraz ich różnorodność (microbial diversity). Następnie co 2 tygodnie przez 26 tygodni oceniano gojenie rany i pojawienie się ewentualnych infekcji. Dodatkowo rany rutynowo oczyszczano. Badanie ukończyło 77 pacjentów – u 65 z nich (84,4 proc.) doszło do całkowitego wygojenia owrzodzenia (w okresie od 2 do 26 ty...