Skleroterapia i ablacja laserowa wewnątrz naczynia są powszechnie używane jako alternatywy dla metody operacyjnej w leczeniu żylaków ale ich skuteczność i bezpieczeństwo pozostają niepewne W randomizowanym badaniu z udziałem 798 uczestników z żylakami kończyn dolnych, którego wyniki ukazały się na łamach czasopisma The New England Journal of Medicine porównywano wyniki leczenia z użyciem piankowej skleroterapii lub lasera z zabiegami chirurgicznymi. Średnia jakość życia specyficzna  dla choroby była nieco gorsza po leczeniu z użyciem pianki, niż po zabiegu operacyjnym (p = 0,006) ale podobna w grupach lasera i chirurgii. Nie było istotnych różnic między grupą chirurgii i pianki lub grupą lasera, jeśli w analizie uwzględniano ogólna jakość życia. Częstość występowania powikłań operacyjny...