Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) zwiększają ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej – na związek między przyjmowaniem tych popularnych leków a groźnym powikłaniem wskazuje nowe badanie opublikowane na łamach Rheumatology. Prezentowane badanie było przeglądem systematycznym aktualnie dostępnych badań i ich metaanalizą. Udało się włączyć 6 badań, w których podano ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów stosujących NLPZ w porównaniu z osobami, które nie przyjmowały tych środków. Do analizy zakwalifikowano badanie o charakterze obserwacyjnym, ponieważ zdaniem autorów w badaniach klinicznych z randomizacją zbyt rzadko pokazuje się rzetelnie oceniane powikłanie. Spośród początkowo zidentyfikowanych 597 potencjalnych badań, do analizy włączono...