Obowiązujące wytyczne zalecają całkowitą tyroidektomię u pacjentów z rakiem brodawkowatym tarczycy przekraczającym 1 centymetr. Zalecenie to oparte jest jednak na relatywnie starych badaniach wskazujących na przewagę tej metody leczenia nad lobektomią tarczycy. W prezentowanej publikacji z Annals of Surgery porównano związek między zakresem operacji raka brodawkowatego tarczycy a odległym rokowaniem. Do badania włączono dorosłych pacjentów z rakiem brodawkowatym tarczycy o średnicy 1,0-4,0 cm. Badanie przeprowadzono w latach 1998-2006. Za pomocą analizy wielocznnikowej Coxa oceniono związek między zakresem zabiegu a rokowaniem po uwzględnieniu innych zmiennych.  Do badania włączono łącznie 61 775 uczestników. 54 926 wykonano całkowitą tyroidektomię a 6849 – lobektomię. Pacjenci p...