Satysfakcja odczuwana przez pacjenta z powodu poziomu jakości opieki zdrowotnej stała się obecnie priorytetem dla wielu centrów opieki medycznej na świecie. Czy wysokie zadowolenie pacjenta mierzone w skali HCAHPS (ang. Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems) koreluje z korzystnymi wynikami leczenia? W ramach badania, którego wyniki ukazały się na łamach czasopisma Annals of Surgery wybrano grupę centrów medycznych. Zmienne, brane pod uwagę w analizie uwzględniały cechy szpitali i wyniki leczenia operacyjnego. Do oceny zmiennych związanych z satysfakcją pacjenta stosowano analizę Chi-kwadrat. Zidentyfikowano 171 szpitali. Z wysoką ogólną satysfakcją pacjenta związane były następujące zmienne: wielkość szpitali, wyraźne sprofilowanie w kierunku leczenia operacyj...